Uw privacy

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT: 

 
Adviesburo Purmerend B.V. kan persoonsgegevens over u verwerken , doordat u gebruik maakt van de diensten van Adviesburo Purmerend B.V.en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Adviesburo Purmerend B.V. verstrekt. 

Adviesburo Purmerend B.V. kan de volgende persoonsgegevens verwerken
- Uw voor- en achternaam 
- Uw adresgegevens 
- Uw telefoonnummer 
- Uw e-mail adres 
- Uw IP- adres.  

Waarom Adviesburo Purmerend B.V. gegevens nodig heeft: 

Adviesburo Purmerend B.V. verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt , en/of om u schriftelijk ( per e-mail en/of per post ) te kunnen benaderen indien u onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan Adviesburo Purmerend B.V. uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht , doorgaans bestaande uit de uitvoering van de opdracht, levering van goederen, administratieve of juridische diensten.  

Hoelang Adviesburo Purmerend B.V. gegevens bewaart: 
Adviesburo Purmerend B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. 
Uw gegevens worden niet langer dan een maand bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt, anders zolang de garantie termijnen lopen of als het wenselijk historiegegevens t.b.v. uw installaties te bewaren, uitsluitend met uw toestemming. 

Delen met anderen: 
Adviesburo Purmerend B.V. verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, denk aan leveranciers en ingehuurd personeel, zij hebben éénmalig een geheimhoudingsverklaring getekend, en noodzakelijke instanties zoals onze boekhouder die voldoet aan de wettelijke AVG eisen, waarvan een kopie van de AVG verklaring in ons bezit is.
 
In kaart brengen van websitebezoeken:  
Op de website van Adviesburo Purmerend B.V. worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek - en klikgedrag op de website. Adviesburo Purmerend B.V. gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.  


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien , te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage , correctie of verwijdering sturen naar info@adviesburopurmerend.nl. Tevens kunt u onze complete AVG verklaring en registratiewijze opvragen. 
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. 
Adviesburo Purmerend B.V. zal zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op uw verzoek reageren.