Aankoop keuring woning

 
 
Wanneer u een bestaande woning koopt, verkoopt of een nieuwbouwwoning wordt opgeleverd, is het belangrijk om de bouwtechnische staat van de woning vooraf vast te stellen. Omdat niet iedereen over voldoende expertise op dit gebied beschikt, wordt vaak gebruik gemaakt van een zogenaamde bouwtechnische keuring.
Een bouwtechnische keuring is een woninginspectie. Doel is om de bouwkundige staat van een huis vast te stellen en de eventuele bouwkundige gebreken te rapporteren in een bouwkundig rapport. Een bouwkeuring vindt plaats voor of tijdens de aan/verkoop van een huis. Veel banken, hypotheekverstrekkers en verzekeraars stellen vaak de eis dat er een recente keuring aanwezig is.
Onze keuringsrapporten zijn ook geschikt voor NHG (Nationale Hypotheek Garantie) aanvragen. 

                              

Afbeelding invoegen

        

Afbeelding invoegen

 
 

                                       

 

Er zijn drie soorten keuringen: de aankoopkeuring, de verkoopkeuring en de keuring bij oplevering.

*Een aankoopkeuring is een visuele inspectie die u een beeld geeft van de bouwkundige staat van de woning die u wilt kopen. De aankoopkeuring is nodig om een miskoop en/of onverwacht hoge kosten aan herstelwerkzaamheden te voorkomen. Elke bouwperiode heeft zo zijn eigen kenmerkende gebreken. In gevels van bijvoorbeeld een doorzonwoningen komt bijvoorbeeld vaak houtrot voor en in het binnenwerk vochtdoorslag en schimmelvorming. Als koper kunt u de informatie uit het keuringsrapport bijvoorbeeld gebruiken in de onderhandelingen over de vraagprijs. Het is daarom aan te raden niet te wachten tot ná het ondertekenen van het koopcontract met het laten verrichten van een aankoopkeuring. Op dat moment bent u al te laat om met de resultaten van het keuringsrapport het maximale uit de onderhandelingen te halen.
Als u op het moment van tekenen van het koopcontract nog geen bouwtechnische keuring hebt laten verrichten, kunt u in de koopakte laten opnemen dat de koop alleen doorgaat als het huis in orde is volgens de bouwtechnische keuring. U neemt dit dan als ontbindende voorwaarde op in de voorlopige koopakte.
De aankoopkeuring omvat:                                                                                       
- Fundering, kruipruimte (beperkt) en vloeren.
- Riolering, ventilatie, leidingwerk in kruipruimte.
- Bouwkundige staat van vloeren, muren, metselwerk, voegwerk en lateien.
- Staat en toestand van dak, pannen, dakbeschot, goten, zink en schoorstenen.
- Technische staat en te verwachten levensduur van dakbedekking en dakconstructie.  
- Staat van puien, kozijnen, ramen, deuren enz.
- Visuele beoordeling van de technische staat van de CV installatie.
- Visuele beoordeling van de technische staat van de elektrische installatie.
- Visuele beoordeling van de onderhoudsstaat van de keuken.
- Visuele beoordeling van de onderhoudsstaat van alle overige sanitaire groepen.
- Een oordeel over de staat van evt. schuren, garages en opstallen.
- Vaststelling aanwezigheid loden waterleiding, aanwezigheid asbest, risico koolmonoxide e.d.
- Een kostenraming met direct noodzakelijke kosten, termijnkosten en verbeterkosten.
                                                    
*De verkoopkeuring geeft een objectief bouwkundig beeld van de woning die u wilt verkopen. De aankoop van uw woning door de een potentiële koper wordt hierdoor versneld, omdat hij kan vertrouwen op het door een onafhankelijk keuringsbureau opgestelde rapport.
 
*De keuring bij oplevering. U wordt door de bouwondernemer uitgenodigd voor de oplevering op het moment dat het huis klaar is. Meestal krijgt u op die dag ook de sleutels van het huis. De oplevering is een belangrijk moment. Dat is het moment waarop alle (visuele) tekortkomingen aan de woning moeten worden genoteerd. Het is daarom verstandig een onafhankelijke en deskundige bouwkundige voor de oplevering in te schakelen. De inspecteur noteert alle tijdens de keuring geconstateerde gebreken in een keuringsrapport en zal er zo veel mogelijk op toe zien dat de tekortkomingen uit zijn keuringsrapport worden overgenomen in het ’proces-verbaal van oplevering’ (de lijst die de bouwer bijhoudt tijdens de keuring). De aannemer is als aanbieder van de woning verplicht de waargenomen tekortkomingen te verhelpen.